Pravne napomene

Dobrodošli na WEB stranice Biovit d.o.o. (dalje u tekstu: BIOVIT) .

Pregledavanjem ovih WEB stranica Biovita (dalje u tekstu: Stranice), izričito prihvaćate slijedeće pravne uvjete i pravila korištenja ovih Stranica:

Korištenje sadržaja i funkcionalnosti Stranica podložni su utvrđenjima u ovim Pravnim uvjetima i pravilima korištenja Stranica, a odgovarajuće se primjenjuju i važeći propisi Republike Hrvatske.

Ove Stranice su priređene uz svu pažnju i pripremane su u dobroj vjeri isključivo s ciljem pružanja informacija o društvu Biovit. Biovit ne jamči, bilo izravno bilo implicitno, potpunost odnosno pravodobnost informacija sadržanih na ovim Stranicama, kao ni na drugim web stranicama, uključujući web stranice trećih osoba na koje ove Stranice upućuju (dalje u tekstu: Linkovi).

Svi korisnici koji pristupaju ovim Stranicama koriste sadržaj istih na vlastitu odgovornost. Biovit neće biti odgovoran ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične, ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih Stranica ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u sadržaju istih.

Sadržaj odnosno dijelovi sadržaja ovih Stranica nije dopušteno reproducirati, distribuirati djelomično ili u cjelini ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe odnosno na način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu Biovitu ili trećim strankama.

Biovit se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih Stranica, te će prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa i drugi podaci samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Biovitu.

Podaci o korisnicima skupljeni na ovakav način koristiti će se isključivo u svrhu što boljeg razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika, a Biovit. se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bez izričitog pristanka korisnika.

Biovit. zadržava pravo izmjene sadržaja ovih Stranica u bilo kojem trenutku i na bilo koji način, te ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu zbog promjena. Biovit zadržava pravo promjene ovih Pravnih uvjeta i pravila korištenja bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

Copyright © 2013-danas Magento, Inc. Sva prava pridržana.